Czy zastaw pożyczki może być niewystarczający do jej spłaty?

Szybkich pożyczki udzielane są w Polsce na różnych zasadach. Nie każda firma udziela ich tylko na podstawie zaświadczenia o zarobkach. Zdarzają się firmy pożyczkowe, które przyjmują pod zastaw przedmioty typu, biżuteria, sprzęt AGD czy sprzęt komputerowy. Procedura przyznania takiej pożyczki wymaga tylko podpisania dokumentu, w którym pożyczkobiorca wyraża zgodę na poddaniu się egzekucji w przypadku niespłacenie pożyczki. Problemem wielu pożyczek pod zastaw są ukryte koszty, które czasami sprawiają, że zastaw pożyczki jest niewystarczający do całkowitej spłaty. Firma pożyczkowa, zanim zajmie zastaw, próbuje negocjować z dłużnikiem. Zanim dochodzi do zajęcia, może minąć nawet kilka miesięcy. Bardzo często pod zastaw dawane są przedmioty o wyższej wartości niż zaciągnięte zobowiązanie. Każde wezwanie do zapłaty to kolejny koszt, który należy ponieść. Zdarzają się przypadki, w których wiele osób, mimo zajęcia zastawu ma jeszcze dług do spłacenia. Jednak, że przypadków takich jest niewiele i przeważnie zajęte mienie pokrywa kwotę zadłużenia. Osoby zaciągające pożyczki pod zastaw mienia, nie zawsze zdają sobie sprawę, z czym to się wiąże oraz czy faktycznie jest to opłacalne. Zaciągając pożyczkę pod zastaw, należy się liczyć z możliwością dopłacenia. W przypadku większych kwot pożyczki, odsetki od przeterminowanego zadłużenia są wyższe niż w przypadku niskiej kwoty pożyczki. W przypadki pożyczki pod zastaw należy dokładnie przeczytać umowę, aby wiedzieć, ile ewentualnie odsetek zapłacimy za opóźnienie w spłacie. Nie każdy zwraca na to uwagę i dopiero po fakcie przekonuje się, że zastaw nie wystarczy do pokrycia zadłużenia.

Przed podpisaniem takiej umowy, warto zapytać, po jakim czasie zastaw jest zajmowany, jeśli dług nie zostanie spłacony. Jest to bardzo ważne w kontekście problemów ze spłatą zaciągniętej pożyczki. Dlatego też, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji, trzeba pamiętać, że pożyczka powinna być spłacona w terminie. Każdy dzień zwłoki powiększa kwotę do spłaty, a co za tym idzie ewentualną dopłatę do zastawu. Firmy udzielające szybkie pożyczki, chwilówki SMS, chwilówki online, pożyczki online przedłużając termin ewentualnego zajęcia, aby dać szansę spłaty. Mylne jest myślenie, że firmy pożyczkowe robią to, aby jak najwięcej zarobić. Robią to, po to, aby dać szansę dłużnikowi na spłatę zadłużenia i zachowanie zastawionego przedmiotu. Pożyczki pod zastaw zaciąga niewiele osób, ponieważ większość pożyczkobiorców posiada stałe dochody i na ich podstawie otrzymują pożyczki. Zaciągając pożyczkę pod zastaw warto wyznaczyć przedmiot, który ma wyższą wartość niż zaciągnięta pożyczka. Jest to dodatkowe zabezpieczenie, które w przypadku problemów ze spłatą pożyczki może pokryć dodatkowe koszty. Dając w zastaw przedmiot wyższej wartości, można być spokojnym, że w razie problemów ze spłatą trzeba będzie ponieść dodatkowe koszty. Ważne jest, aby przed podjęcie decyzji o pożyczce pod zastaw, czy będziemy w stanie spłacić w terminie zadłużenie, oraz czy będziemy wiarygodnym partnerem dla firmy pożyczkowej.

Dodaj komentarz