Demokracja a prawo

Demokracja a prawo.

W demokracji źródłem władzy jest wola większości obywateli, którzy najczęściej sprawują rządy za pośrednictwem swoich przedstawicieli wybieranych w wyborach powszechnych. Obecnie najbardziej rozpowszechnioną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna, w której konstytucja, najczęściej w formie pisanej, jest gwarantem istnienia demokracji i źródłem prawa.

Demokracja zasadza się na wielu kryteriach, które tworzą ustrój. Najczęściej są to:

·         suwerenność narodu, która oznacza, że władza należy do zbiorowości żyjącej w danym państwie

·         powszechna dostępność do sfery polityki oraz stanowisk publicznych dla każdego obywatela, bez rozróżnień klasowych, majątkowych czy rasowych

·         wybory uznawane jako główne źródło prawomocności władzy

·         podział władz, którego celem jest wzajemne kontrolowanie się ośrodków władzy

·         wolność wypowiedzi i wolność przekonań

·         ochrona praw obywatelskich

Przestrzeganie praw, które zostały ustanowione w ramach demokracji, w tym dodatkowo praw międzynarodowych oraz w przypadku Polski praw europejskich, jest także jedną z fundamentalnych cech prawidłowo działającej demokracji. Demokracja to nie tylko rządy większości wybranej w wyborach demokratycznych, ale również poszanowanie podstawowych praw oraz wolności, co, jak zostało wskazane powyżej, jest leży u podstaw systemu demokratycznego. W konsekwencji zmiany prawa w tym właśnie obszarze mogą stanowić zagrożenie dla demokracji oraz dla obywateli demokratycznego kraju.

Czy demokracja jest obowiązkiem?

W związku z tym obecna sytuacja polityczna w Polsce, która nastała po wyborach parlamentarnych, które odbyły się 25 października 2015, wzbudza coraz większe zainteresowanie na arenie międzynarodowej, w tym także w Unii Europejskiej, ponieważ zmiany prawa wpływają na podstawowe prawa jednostki. Chociaż nie ma żadnych praw międzynarodowych, które zmuszałoby państwo do bycia demokratycznym, to jednak we wspólnocie oznacza to zmniejszenie jego wiarygodności i w konsekwencji zepchnięcie na margines.

Dodaj komentarz