Inwestycje małego ryzyka – czy istnieją?

4.9
(1801)

Niewielkie ryzyko inwestycyjne to marzenie każdego inwestora, który chciałbym pomnożyć swój kapitał. Decydując się na inwestycje, trzeba pamiętać, że ryzyko niepowodzenia istnieje zawsze. Inwestycje można podzielić na trzy rodzaje. Inwestycje niskiego ryzyka, średniego oraz wysokiego. Najwięcej można oczywiście zarobić na inwestycjach wysokiego ryzyka. Natomiast najniższy zysk osiąga się, inwestując np.: w lokaty bankowe. Gwarantowane 2% bez ponoszenia ryzyka. Oprócz lokat bankowych inwestycjami niskiego ryzyka są projekty obywatelskie. Istnieją na rynku firmy, które oferują możliwość zainwestowania np.: 30 000 PLN na 10% w skali roku.

Z zainwestowanych środków budowane są np.: nieruchomości, które następnie sprzedaje się ze sporym zyskiem. Zwrot z inwestycji jest dzielony w proporcjonalny sposób pośród wszystkich udziałowców. W przypadku tego typu inwestycji wartość wybudowanych nieruchomości jest średnio 40% wyższa od nakładów, jakie zostały poniesione na budowę. Przykładem, który dobrze obrazuje, jak wygląda zysk z inwestycji obywatelskiej w nieruchomości, można zobrazować na nieruchomościach. Inwestorzy finansują budowę 24 domów. Koszt budowy domów wynosi np.: 10 mln PLN. Cena sprzedaży wynosi np.: 14 mln PLN.

Do podziału dla inwestorów zostaje około 4 mln PLN minus podatek. Mieszkania takie można także sprzedać po cenie niższej np.: z zyskiem 3mln PLN co pozwala na szybką sprzedaż nieruchomości. Ryzyko, że nieruchomości się nie sprzedadzą, jest niewielkie z racji na możliwości dostosowania cen, które pozwolą na zakup nieruchomości. Dość ciekawym sposobem inwestowania pieniędzy są np.: udziały w spółkach wytwarzających np.: energię elektryczną. Mowa tutaj o małych elektrowniach wiatrowych, które produkują tani prąd, po czym odprowadzają go do ogólnej sieci w korzystnej cenie.

Zysk ze sprzedaży prądu dzielony jest na wszystkich udziałowców spółki proporcjonalnie do wielkości udziałów. Zysk z takiej elektrowni wypłacany jest raz w roku nawet przez 25 lat. Inwestycja taka może być stałym źródłem dochodu przez wiele lat. Jest to dobra inwestycja, która pozwala pomnażać kapitał np.: na emeryturę. Inwestując np.: 300 000 PLN na 10% w skali roku pozwala, osiągać zyska na poziomie 30 000 PLN rocznie. Po okresie 25 lat zwrot może wynieść nawet 750 000 PLN. W połączeniu pozwala to odłożyć na emeryturę ponad 1050 000 PLN.

Tego typu metody inwestowania niosą za sobą niewielkie ryzyko, które wynika z dużej rentowności inwestycji. Udziały w takiej spółce można oczywiście odsprzedać innemu inwestorowi w dowolnym momencie. Jak widać inwestycje małego ryzyka, istnieją i mimo wielu negatywnych opinii mają się całkiem dobrze. Nowe formy inwestowania pieniędzy pozwalają na odejście od inwestycji na niskim poziomie opłacalności bez ponoszenia dużego ryzyka.

Jak oceniasz nasz artykuł?

4.9 / 5. 1801

Dodaj komentarz