Konstytucja a demokracja

0
(0)

Konstytucja a demokracja.

Gwarantem istnienia ustroju politycznego takiego jak demokracja parlamentarna jest konstytucja. Jest to akt prawny, najwyższy akt normatywny, który określany jest też mianem ustawy zasadniczej, ponieważ ma on w danym państwie najwyższą moc prawną i jest również dla niego źródłem prawa.

Czym jest konstytucja?

Konstytucja USA, która została uchwalona 17 września 1787, jest uznawana za pierwszą historycznie na świecie. Za drugą, a przy tym również pierwszą w Europie, uznaje się polską Konstytucję uchwaloną 3 maja z 1791.

W konstytucji znajdują się różnorodne zagadnienia, między innymi dotyczące podstaw ustroju państwa w ujęciu społeczno-gospodarczym, kompetencji i organizacji oraz sposobów powoływania organów państwowych, również są to podstawowe wolności, prawa i obowiązki każdego z obywateli państwa. Głowa państwa, w Polsce prezydent, stoi na straży konstytucji, a ponadto nad jej przestrzeganiem czuwa trybunał nazywany konstytucyjnym. Trybunał konstytucyjny ma głównie za zadanie badać zgodność ustaw z konstytucją.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, która obecnie obowiązuje w Polsce, została uchwalona 2 kwietnia 1997 roku i zatwierdzona 25 maja 1997 roku w ogólnonarodowym referendum. Konstytucja składa się z preambuły i 243 artykułów, które znajdują się w 13 rozdziałach.

Obecnie obowiązująca konstytucja może zostać zmieniona przez stosowanie większości kwalifikowanej – konieczne jest w tym celu uzyskanie 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów w Sejmie RP. W tym przypadku nie ma już potrzeby organizowania referendum ogólnonarodowego, dlatego też istnieje możliwość wprowadzenia w konstytucji takich zapisów, z którymi nie będzie zgadzała się nawet większość obywateli danego kraju w sytuacji, gdy w Sejmie RP uda się zebrać wymagane 2/3 głosów.

Jak oceniasz nasz artykuł?

0 / 5. 0

Dodaj komentarz